De berekening wordt automatisch geopend wanneer een berekening in het dossier wordt geselecteerd.


Omschrijving en scenario

De omschrijving van de berekening kan worden gewijzigd in het veld "Omschrijving".Via het pull down menu kan worden gewisseld tussen de scenario's zonder ongeval en met ongeval.


Berekende schade

De berekende schade wordt links van de grafieken weergegeven:

€ Contante waarde

€ Fiscale component

€ Totaal


Grafieken

Er worden twee grafieken weergegeven. Klik op de grafieken om deze te vergroten.

De linker grafiek geeft per scenario het verloop van de hoogte van het netto besteedbaar inkomen weer gedurende de looptijd van de berekening. De groene lijn is de situatie zonder ongeval. De rode lijn is de situatie met ongeval. De rechter grafiek geeft het verloop van het schadekapitaal weer gedurende de looptijd van de berekening.


Cellen

In de cellen kunnen per jaar voor elke geselecteerde component handmatig waarden worden ingevuld.

Bij iedere wijziging die wordt gemaakt, wordt de schade direct doorgerekend.
Jaaroverzichten

Wanneer een jaar in de cellen wordt geselecteerd, wordt het desbetreffende jaaroverzicht met de bruto-netto berekening aan de rechterkant zichtbaar. Het afzonderlijke jaaroverzicht kan snel worden geprint. Klik linksonder het jaaroverzicht op de printer Print.


Beschikbare opties:


Terug naar dossier Terug naar dossier / Annuleer wijzigingen

Uitgangspunten Uitgangspunten berekening

Componenten Componenten

Kopieer Kopieer naar ander scenario

 Vul cellen

Resultaat Toon contante waarde berekening

Rapport Maak rapport

Rekenmodules Rekenmodules

 Actualiseren fiscale jaren