Componenten Klik op de knop "Componenten" om de te gebruiken componenten voor de berekening te selecteren.


In het scherm "Componenten" kunnen diverse componenten voor de berekening worden geselecteerd. 

 Klik op de knop "Toepassen" om de geselecteerde componenten te bevestigen.


De volgende componenten kunnen worden geselecteerd:


Inkomen actieve dienst

 • Werknemer (loon)
 • Zelfstandig ondernemer (winst uit onderneming WUO)
 • Resultaat uit overig werk 
 • Aanmerkelijk belang dividend (box 2)

Uitkeringen
 • Wajong-uitkering 
 • WIA-uitkering 
 • WW-uitkering 
 • Ziektewet-uitkering 
 • Overige uitkeringen 
 • A.O.-verzekeringen (uitkering en premie)

Spaarregelingen
 • Levensloopregeling sparen (werkgever en werknemer)
 • Levensloopregeling uitkering 
 • Premiespaarregelingen (inleg en uitkering) - tot 2003
 • Spaarloonregeling (inleg en uitkering) - tot 2012

Pensioen en lijfrente
 • AOW-uitkering
 • Pensioenbijdrage (eigen bijdrage)
 • Pensioenuitkeringen
 • Lijfrenteverzekeringen (uitkering en premie)

Vermogen en schulden

 • Consumptieve kredieten (schuld en rente)
 • Hypotheken (schuld en rente)*
 • Banktegoeden en overige bezittingen (box 3)
 • Periodieke aflossingen

  Let op! De hypotheekrente wordt standaard alleen als fiscale aftrek meegenomen. Wanneer ook de consumptieve aftrek moet worden meegenomen, schakelt u de optie 'Hypotheekrente ook in mindering brengen op het consumptief inkomen' bij de Uitgangspunten (onderdeel Overige) in.


Belastinggegevens

 • Auto van de zaak (cataloguswaarde en eigen bijdrage)*
 • Fiscale sluitposten 
 • Overige heffingskortingen
 • WOZ-waarde (eigen woning en 2e woning)

  * Let op! De auto van de zaak is vanaf het jaar 2006 te gebruiken voor het automatisch verwerken van de fiscale bijtelling door de cataloguswaarde van de auto in te vullen en de eventuele eigen bijdrage die aan de werkgever betaald wordt. Voor de bepaling van de fiscale bijtelling hanteert Het RekenProgramma in 2006 en 2007 een percentage van 22%, vanaf 2008 een percentage van 25% en vanaf 2017 een percentage van 22%. Het bijtellingspercentage kan naar wens worden aangepast in de desbetreffende kolom.

Netto posten
 • Consumptieve sluitposten
 • Huishoudelijke hulp 
 • Kapitaalverzekeringen (uitkering en premie)
 • Toeslagen
 • Zelfwerkzaamheid 
 • Ziektekosten/zorgverzekering (bijdrage werkgever en premie)

Weggevallen uitgaven / Bijkomende uitgaven (berekening overlijdensschade - situatie met overlijden)
 • Weggevallen uitgaven
 • Bijkomende uitgaven (gezin)
 • Bijkomende uitgaven (persoonlijk)*

Let op! Om de Bijkomende uitgaven persoonlijk te kunnen toerekenen, dient de optie 'Verdelen jaarschade' te worden ingeschakeld bij het onderwerp 'Kapitalisatie' in de Uitgangspunten.