Rapport Klik op de knop "Maak rapport" om een rapport van de berekening te maken.


In het scherm "Maak rapport" kan de opmaak en de samenstelling van het rapport worden gekozen. Hiermee is het mogelijk een rapport te genereren met uitsluitend de gewenste onderdelen.


Sjabloon

Selecteer het te gebruiken sjabloon. In Het RekenProgramma zijn twee standaard sjablonen beschikbaar: "Standaardbrief verlies arbeidsvermogen" en "Standaardbrief overlijdensschade". Ook is het mogelijk om te werken met eigen sjablonen. Hiermee kunnen de rapporten aan een eigen huisstijl worden aangepast (zie Sjablonen).


Invoer

Selecteer of de invoer (uitgangspunten en componenten) wel of niet in het rapport moeten worden opgenomen.


Jaaroverzichten

Selecteer of de jaaroverzichtenwel of niet in het rapport moeten worden opgenomen. Jaaroverzichten met exact dezelfde uitkomst worden automatisch samengevoegd. Bovenaan het jaaroverzicht wordt vermeld voor welke jaren het overzicht van toepassing is.


Grafieken

Selecteer of de grafieken wel of niet in het rapport moeten worden opgenomen.


Schadeberekening

Selecteer of de complete schadeberekening (alle tabellen) wel of niet in het rapport moeten worden opgenomen.


Schadesamenvatting

Selecteer of de schadesamenvatting (1 tabel) wel of niet in het rapport moeten worden opgenomen.


Annuleren Klik op de knop "Download als DOCX" om het rapport te downloaden als Word-document.

Annuleren Klik op de knop "Download als PDF" om het rapport te downloaden als PDF-document.