Klik op de knop "Vul cellen" om per component meerdere cellen (jaren) met dezelfde waarde in te vullen.


In het venster "Vul meerdere cellen" kan voor elke geselecteerde component voor een zelf te kiezen periode dezelfde waarde worden ingevuld. Indien gewenst kan de waarde ook jaarlijks met een zelf te kiezen percentage worden geïndexeerd.


Het venster "Vul meerdere cellen" hoeft niet direct te worden gesloten. Het venster "Vul meerdere cellen" blijft geopend bij het wisselen van scenario (zonder ongeval en met ongeval). Op deze wijze is het mogelijk om per scenario voor meerdere componenten waarden in te vullen. De laatst toegepaste periode wordt automatisch onthouden.