Uitgangspunten Klik op de knop "Uitgangspunten berekening" om de uitgangspunten van de berekening in te stellen.


In het scherm "Uitgangspunten" kunnen diverse uitgangspunten van de berekening worden ingesteld. Het betreft de volgende uitgangspunten:


Looptijd berekening 

 • Looptijd berekening (eindleeftijd)
  Vul de looptijd in op basis van de leeftijd van het slachtoffer. Klik op het pijltje  om de statistische eindleeftijd te berekenen. Let op! Wanneer gerekend wordt op basis van de statistische eindleeftijd, moet de jaarlijkse sterftekanscorrectie worden uitgeschakeld.
 • Begindatum berekening
 • Einddatum berekening (tot)


Uitkeringen (optie alleen beschikbaar bij berekening overlijdensschade)

 • Nabestaandenuitkering Anw: automatisch toepassen in- of uitschakelen
 • Anw-hiaatverzekering: automatisch toepassen in- of uitschakelen
 • Kinderbijslag: automatisch toepassen in- of uitschakelen

AOW en pensioenleeftijd

 • AOW-leeftijd
  Klik op het pijltje  om de AOW-leeftijd op basis van de geboortedatum te berekenen of hanteer een andere AOW-leeftijd
 • Pensioenleeftijd
 • AOW-uitkering: automatisch toepassen in- of uitschakelen
  Wanneer dit wordt uitgeschakeld, kan optioneel een afwijkend jaarbedrag voor de AOW-uitkering worden ingevoerd.
 

Kapitalisatie

 • Kapitalisatiedatum
 • Verdelen jaarschade (Let op! alleen van toepassing voor Art. 6:108 BW - Overlijdensschade)
  Wanneer wordt gekozen voor verdelen jaarschade, zal de schade conform de percentages van De Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade worden verdeeld over de gezinsleden.
 • Rendementspercentage (gehele looptijd vast) in- of uitschakelen

  Wanneer gekozen wordt voor variabel kunnen de gewenste rendementspercentages in de berekening in de desbetreffende jaren in de kolom 'Rendement' worden ingevuld.

 • Inflatiepercentage (gehele looptijd vast) in- of uitschakelen
  Wanneer gekozen wordt voor variabel kunnen de gewenste inflatiepercentages n de berekening in de desbetreffende jaren in de kolom 'Inflatie' worden ingevuld.
 • Sterftekanscorrectie toepassen in- of uitschakelen
 • Overlevingstafel - standaard wordt de meest actuele tabel GBM/GBV gehanteerd

Fiscale component
 • Fiscale component berekenen in- of uitschakelen
 • Heffingsvrij vermogen volledig benut in- of uitschakelen
 • Overdracht heffingsvrij vermogen fiscale partner in- of uitschakelen


Ziektekosten

 • Ziekenfonds of particulier (tot 2006)
 • Premie ziektekostenverzekering (tot 2006)
 • Nominale premie zorgverzekering: automatisch toepassen (vanaf 2006) in- of uitschakelen
 • Werkgever buitenland (hiervoor gelden afwijkende bedragen in het kader van de Zorgverzekeringswet)
 • Zeevarende (hiervoor gelden afwijkende bedragen in het kader van de Zorgverzekeringswet)

Overige

 • Hypotheekrente ook in mindering brengen op het consumptief inkomen in- of uitschakelen