Updates van Het RekenProgramma worden automatisch doorgevoerd. Rechtsonderdaan het scherm van Het RekenProgramma staat de datum van de actuele versie vermeld.


Middels nieuwsberichten worden gebruikers op de hoogte gehouden indien er een update van Het RekenProgramma verschijnt. Ga naar het menu Nieuws voor een overzicht van de nieuwsberichten.


Let op! Aanpassingen en verbeteringen in updates betekenen dat de uitkomst van een reeds ingevoerde berekening kan afwijken wanneer deze na een update wordt herrekend.


Elk jaar worden de fiscale tabellen automatisch geactualiseerd met de tabellen voor het nieuwe jaar. Wanneer een berekening wordt geopend die nog geen gebruik maakt van de meest recent beschikbare fiscale tabellen, verschijnt de knop "Actualiseren fiscale jaren". 


 Klik op de knop "Actualiseren fiscale jaren" om de berekening te actualiseren naar de meest recente fiscale tabellen.