Rekenmodules

Rekenmodule - Het RekenMachientje
Met Het RekenMachientje kan eenvoudig en snel een contante waarde berekening kan worden gemaakt. Het RekenMachientje kan worden gebruikt om een ja...
Zo, 25 Sep, 2016 om 4:17 PM
Rekenmodule - Fiscaal => Bruto
Met de rekenmodule Fiscaal ⇒ Bruto kan een fiscaal loon, zoals dat bijvoorbeeld op de jaaropgave is opgenomen, worden herleid naar een bruto inkomen. Teve...
Zo, 25 Sep, 2016 om 4:13 PM
Rekenmodule - Bereken WIA
Met de rekenmodule Bereken WIA kan in geval van arbeidsongeschiktheid het type WIA-uitkering worden bepaald en de hoogte en duur van deze WIA-uitkering wo...
Zo, 3 Sep, 2017 om 12:15 PM
Rekenmodule - Bereken WW
Met de rekenmodule Bereken WW kan de hoogte en duur van de WW-uitkering bij werkloosheid worden berekend. De rekenmodule is bijgewerkt met de meest ...
Zo, 3 Sep, 2017 om 12:16 PM
Rekenmodule - Bereken ANW
Met de rekenmodule Bereken ANW kan de Anw nabestaandenuitkering (en Anw halfwezenuitkering tot 2014) en een eventuele Anw-gat verzekering worden berekend.  ...
Do, 24 Dec, 2015 om 2:32 PM
Rekenmodule - Hypotheken
Binnen een berekening kan gebruik worden gemaakt van de rekenmodule Hypotheken. Met deze module kan de aftrekbare rente en resterende schuld per jaar worde...
Zo, 3 Sep, 2017 om 12:21 PM