Met Het RekenMachientje kan eenvoudig en snel een contante waarde berekening kan worden gemaakt.


Het RekenMachientje kan worden gebruikt om een jaarlijks terugkerend toekomstig schadebedrag te kapitaliseren. Hierbij kan worden gedacht aan een schadepost voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of verlies van zelfwerkzaamheid.


Het RekenMachientje is een digitale versie van de in de personenschaderegeling bekende kapitalisatieschijven en tabellen. In tegenstelling tot deze "papieren" versies biedt het de mogelijkheid een ander rente-en inflatiepercentage te gebruiken. Bovendien wordt gerekend met een nauwkeurigere sterftekanscorrectie in plaats van een gemiddelde correctiefactor per leeftijdscategorie. 


In de berekening van Het RekenMachientje wordt geen rekening gehouden met de eventuele fiscale consequenties. Bij een grote schadesom kan er sprake zijn van hierover verschuldigde vermogensrendementsheffing.


De gehanteerde uitgangspunten en de berekende contante waarde kan worden geprint.