Binnen een berekening kan gebruik worden gemaakt van de rekenmodule Hypotheken.

Met deze module kan de aftrekbare rente en resterende schuld per jaar worden berekend voor lineaire, annuïteiten en aflossingsvrije hypotheken. De waarden worden automatisch gevuld in de desbetreffende jaren.


Klik in het menu op de knopRekenmodules en selecteer "Hypotheek berekenen" om de module te starten.

In het scherm "Hypotheek berekenen" kunnen uitgangspunten voor de berekening worden ingevoerd. 


  • Selecteer de soort hypotheek: lineair, annuïteiten of aflossingsvrij
  • Vul de looptijd van de hypoptheek in
  • Vul de hypotheeschuld bij aanvang in
  • Vul de toepasselijke hypotheekrente in (tot 2 decimalen)


Klik op de knop "Vul cellen"Opslaan om de aftrekbare rente en resterende schuld te berekenen. De waarden worden automatisch gevuld in de desbetreffende jaren.