Met de rekenmodule Bereken WW kan de hoogte en duur van de WW-uitkering bij werkloosheid worden berekend.


De rekenmodule is bijgewerkt met de meest recente wijzigingen in de Werkloosheidwet (per 1-1-2017). Voor meer informatie klik hier.


De berekende WW-uitkering op jaarbais wordt direct getoond in een overzicht met daarin vermeld de WW-uitkering per jaar, de ingangsdatum, duur van de uitkering en de gehanteerde uitgangspunten. Dit overzicht kan worden opgeslagen als Word- of PDF-document.


De rekenmodule voor de WW-uitkering is ook te gebruiken binnen een berekening. 
De rekenmodule is binnen een berekening te vinden in de menubalk onder de knop'Rekenmodules'.