Met de rekenmodule Fiscaal ⇒ Bruto kan een fiscaal loon, zoals dat bijvoorbeeld op de jaaropgave is opgenomen, worden herleid naar een bruto inkomen. Tevens wordt het netto inkomen berekend.


Daarnaast kunnen een aantal optionele gegevens worden ingevoerd die van belang zijn voor het fiscaal jaar waarbinnen de omrekening naar een bruto inkomen dient plaats te vinden. 


Vanaf 2013 is het fiscaal loon gelijk aan het bruto loon (loon voor de zorgverzekeringswet). Dit is een gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Uniformering van het Loonbegrip. De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet, hetgeen tot 2013 onderdeel heeft uitgemaakt van het fiscaal loon, is komen te vervallen. 


Het berekende bruto arbeidsinkomen of uitkering wordt direct getoond in een overzicht. Dit overzicht kan worden opgeslagen als Word- of PDF-document.