Het RekenProgramma

Algemeen
Welkom bij de helpfunctie van Het RekenProgramma.   In deze functie wordt de bediening en werking van Het RekenProgramma toegelicht en per onderdeel...
Do, 31 Dec, 2015 om 1:22 PM
Updates
Updates van Het RekenProgramma worden automatisch doorgevoerd. Rechtsonderdaan het scherm van Het RekenProgramma staat de datum van de actuele versie vermel...
Zo, 3 Sep, 2017 om 12:14 PM
Licentie en auteursrecht
Het RekenProgramma wordt in licentievorm uitgegeven. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij u naar de licentieovereenkomst die bij aanvang van de licenti...
Do, 29 Okt, 2015 om 4:53 PM
Wijzigingen per 26 september 2016
Vanaf 26 september 2016 is er een belangrijke update van Het RekenProgramma beschikbaar. Deze update biedt veel verbeteringen en aanpassi...
Do, 29 Sep, 2016 om 9:35 AM
Wijzigingen per 1 september 2017
Vanaf 1 september 2017 is er een belangrijke update van Het RekenProgramma beschikbaar. Deze update biedt veel verbeteringen en aanpassingen in het gebruik....
Zo, 3 Sep, 2017 om 12:15 PM