Het RekenProgramma wordt in licentievorm uitgegeven. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij u naar de licentieovereenkomst die bij aanvang van de licentie is ondertekend.

 

Het RekenProgramma is auteursrechtelijk beschermd. Onrechtmatige verveelvuldiging of distributie van dit programma of een gedeelte daarvan is verboden en strafbaar en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.