Welkom bij de helpfunctie van Het RekenProgramma.

 

In deze functie wordt de bediening en werking van Het RekenProgramma toegelicht en per onderdeel besproken.

 

Verondersteld wordt dat de gebruiker kennis heeft van de berekening van een letsel- of overlijdensschade en de hiervoor benodigde fiscale en sociaalverzekeringstechnische informatie. Informatie over de in enig jaar gebruikte fiscale cijfers en grondslagen voor de sociale verzekeringen kan worden gevonden in het menu Fiscaal en Grondslagen. Hier zijn de tabellen en cijfers opgenomen vanaf het jaar 2001.