Vanaf 26 september 2016 is er een belangrijke update van Het RekenProgramma beschikbaar. Deze update biedt veel verbeteringen en aanpassingen in het gebruik. Aan de hand van de ontvangen feedback van onze groeiende gebruikersgroep en onze eigen ervaringen zijn een flink aantal wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd.

De belangrijkste wijzigingen en verbeteringen op een rijtje:
 • Uitgangspunten en Componenten zijn overzichtelijk gerubriceerd door middel van in- en uitklapbare menu's.
Zie overzicht Uitgangspunten en Componenten.

 • Mogelijkheid om componenten te kopiëren van het scenario zonder ongeval naar het scenario met ongeval en vice versa.
In de berekening is een extra optie beschikbaar gekomen. Klik op de knop Kopieer "Kopieer naar ander scenario"In het scherm "Kopieer naar ander scenario" kan worden geselecteerd welke componenten moeten worden gekopieerd voor welke relatie en in welke richting.

 • Berekening overlijdensschade: naast eindleeftijd kan voor kinderen ook een afwijkende einddatum worden opgegeven.
Bij overlijdensschades is het in sommige gevallen gewenst voor kinderen een specifieke einddatum op te kunnen geven. Dit is van invloed op de manier waarop de schade van het kind berekend wordt.

 • Berekening maken op basis van begin- en einddatum.
In de vorige versie van Het RekenProgramma was de datum van het ongeval altijd de begindatum van de berekening en de eindleeftijd (looptijd) van het slachtoffer de einddatum van de berekening.
Nu is de mogelijkheid toegevoegd om een afwijkende begin- en einddatum op te geven (zie Uitgangspunten). Hiermee kan een berekening worden beperkt tot een specifieke periode binnen de looptijd. De begin en einddatum hebben alleen gevolgen voor de contante waarde berekening. Wanneer sprake is van een langere looptijd zullen waarden na de gekozen einddatum in tact blijven.

 • Behoud niet opgeslagen wijzigingen na verlopen (browser)sessie.
In het kader van de beveiliging wordt een (browser)sessie met Het RekenProgramma automatisch afgebroken na 30 minuten inactiviteit. Voor gebruikers is dit soms lastig. Wanneer dit zich voordeed waren ook alle nog niet opgeslagen wijzigingen weg. Voortaan worden deze nog niet opgeslagen wijzigingen voor maximaal 3 uur in de database opgeslagen. Dit wordt zichtbaar gemaakt met een  bij de omschrijving van de betreffende berekening (zie Overzichtspagina - Dossier). De gebruiker heeft dan de mogelijkheid om de berekening (binnen 3 uur) opnieuw te openen en verder te gaan waar hij/zij gebleven was. De nog niet opgeslagen wijzigingen kunnen dan alsnog in de berekening worden opgeslagen.

 • Berekening overlijdensschade: mogelijkheid om de bijkomende uitgaven (BU) persoonlijk toe te rekenen
In sommige situaties kan het wenselijk zijn om de gezinsschade te verdelen over de partner en kind(eren). In een dergelijke situatie is nu tevens de mogelijkheid toegevoegd om specifieke bijkomende uitgaven persoonlijk toe te rekenen. Er wordt daarom onderscheid gemaakt tussen bijkomende uitgaven voor het gezin en bijkomende uitgaven voor het gezinslid (zie Componenten)

 • Mogelijkheid om het gehele dossier met berekeningen te downloaden.
Met de knop  "Dossier downloaden" kan het gehele dossier worden gedownload en elders worden opgeslagen. Het dossier wordt opgeslagen met de bestandsextensie .hrp. Deze bestanden kunnen later ook weer worden geïmporteerd in Het RekenProgramma met de knop  "Importeer dossier".

 • Overige aanpassingen: 
  • Aan het RekenMachientje is een printknop Print toegevoegd.
  • Aan het Dossier is een tekstveld Opmerkingen toegevoegd. Dit vrije tekstveld kan worden gebruikt om extra notities betreffende het dossier vast te leggen (zie Bewerk dossier).
  • Opgelost: Na het wijzigen van de looptijd van de berekening was deze wijziging nog niet zichtbaar in de "Vul cellen" optie.
  • Opgelost: Na gebruik van de "Vul cellen" optie kon het voorkomen dat er geen cellen handmatig meer ingevoerd konden worden.
  • In de lijst met berekeningen wordt ter attentie een icoontje  zichtbaar wanneer de berekening is gemaakt op basis van verouderde fiscale tabellen.

Let op!
Een aantal aanpassingen kunnen tot een (kleine) afwijkende uitkomst leiden indien een eerder gemaakte berekening opnieuw wordt berekend.