Met deze functie is het mogelijk een bestaande berekening (gemaakt met de vroegere versie van Het Rekenprogramma) te importeren als een nieuw dossier.


 Klik onder "Mijn dossiers" op de knop "Importeer dossier" om een dossier te importeren.


Let op! Met deze functie wordt een nieuw dossier aangemaakt. Als het de bedoeling is een oude berekening aan een bestaand dossier toe te voegen dient de “Importeer berekening” functie binnen het dossier te worden gebruikt (zie Importeer berekening).


In het scherm "Importeer dossier" kan vervolgens het te importeren bestand worden geselecteerd. Klik hiervoor op "Bestand kiezen". Na selectie van het bestand zal deze worden gecontroleerd op mogelijke fouten. Bij de melding "Geen fouten of waarschuwingen" wordt de knop om de import te starten actief:

Upload


Aandachtspunten voor import:

  • Het te importeren ”.CWF bestand” of ".HRP bestand" dient in het formaat voor Het Rekenprogramma versie 2010 of later te zijn.
  • Controleer na import altijd of alle uitgangspunten en bedragen correct zijn overgenomen.
  • Als gevolg van een aantal wijzigingen, waaronder een verbeterde en nauwkeuriger berekening van de contante waarde en de fiscale component, zal de uitkomst altijd iets afwijken in vergelijking met het oude programma.
  • Voor het berekenen van overlijdensschade hanteert Het RekenProgramma de nieuwe rekenmethodiek conform de richtlijn van De Letselschade Raad. Wanneer een berekening van overlijdensschade wordt geïmporteerd die met de vroegere versie van Het Rekenprogramma volgens de oude methodiek is gemaakt, zal de uitkomst afwijken. Na import zal automatisch de jaarlijkse sterftekanscorrectie worden uitgeschakeld en de looptijd van de berekening worden beperkt tot de statistische eindleeftijd.