Ja, bij iedere wijziging die wordt gemaakt, wordt de schade direct doorgerekend en via grafieken in beeld gebracht. Hiervoor hoeft dus geen aparte handeling te worden uitgevoerd..