In het RekenProgramma is het niet mogelijk om de wettelijke rente te berekenen. De rente over verschenen schade dient met een apart (wettelijke) renteprogramma te worden berekend. Een wettelijke rente berekening kan door Het RekenBureau worden vervaardigd.


Wanneer veel gebruikers blijk geven behoefte te hebben aan een dergelijke functie, komt deze mogelijkheid wellicht in de toekomst beschikbaar.